3H creative studio, s.r.o.

 
Naše grafické štúdio navrhuje kreatívne a komplexné riešenia v širokej oblasti grafického dizajnu ako sú - firemná grafika (logo, merkantil až po dizajn manuál), reklamná grafika ((katalógy, letáky, POS, billboardy, postery...), produktová grafika (obalový dizajn), knižná grafika (zalomenie textov, obálky...).
 

Kontakt

3H creative studio, s.r.o.
Sch. Trnavského 20
84101 Bratislava
Tel.: 00421 911 478 359


Email: 3hcreative@3hcreative.sk